Solarium

 

typ: Hapro Lumina 3603

cena: 5,60 Kč/min

řízené ovládání obsluhou  

Obědnávky osobně ve Fitcentu Pohoda nebo na telefonu majitelky